باسلام خدمت قرآن آموزان عزیز معراج 16

جهت ثبت نام در هفدهمین سالگرد مجموعه جلسات قرآنی معراج نور فرم زیر را تکمیل نمائید. بدیهی است تکمیل کلیه اطلاعات زیر مورد نیاز می باشد و در صورت ثبت اطلاعات ناقص ثبت نام شما انجام نمی پذیرد.

 

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.