مقام معظم رهبری ( مدظله ) :

محبوبترین انسانهاى جامعه در نزد پروردگار ، جوانهاى پارسا و پرهیزگار و مؤمن هستند.

بر هیچ کس پوشیده نیست که در راستای ترغیب و تشویق هرچه بیشتر نوجوانان به فعالیت دربرنامه های آموزشی و فرهنگی

می بایست از این عزیزان به روش های مختلف قدردانـی شـود.

در مجموعه جلسات قرآنی معراج نور از سال های ۷۹ تا ۹۰ هر قرآن آموز  معراجی متنـاسـب با فعالیت های قرآنی و آموزشـی خود از مربی مربوط به هر فعالیت امتیازاتی را  در قالب چک امتیاز دریافت می نمود و پس از آن به ازای هر ۳۰ امتیاز یک کارت قرعه کشی « در قالب برچسب متبرک به نام ائمه ] » دریافـت می کرد و در جشـن سالگـرد مجموعه جلسات قرآنی معراج نور برحسب تعداد برچسب های دریافت شـده توسط قرآن آمـوزان از آنان تقـدیـر می شد و این عزیزان جوایزی را به رسم یادبود دریافت می نمودند، که این امر خود ایجاد کننده ی فضای رقابتی سالمی بین ایشان می شد.

پس از آغاز طرح جشنواره های تابستانی نهال و گسترش فعالیت ها و مسابقات معراج  در زمینه های متعددی همچون :

فعالیت های قرآنی، آموزشی، ورزشی و … ، بر آن شدیم تا ریز فعالیت ها و حتی حضور قرآن آموزان در برنامه ها نیز ارزشیابی و رتبه

mehreemamreza2

بندی شود.  لذا جدول ذیل که بیانگر نحوه‌ی امتی
ازدهی نوجوانان مجموعه جلسات قرآنی معراج نور می باشد، در برگیرنده تمامی این فعالیت هاست.   لازم به ذکر است که پس از گذشت یکسال از فعالیت های جلسه قرآنی با توجه به سن هر نوجوان، ضریبی در امتیاز وی ضرب گشته که در مجموع هدیه‌ی مهر امام رضای وی مشخص شده و این هدیه تخفیفی متبرکانه برای مهیا نمودن حضور معراجیان در اردوی بزرگ زیارتی مشهد مقدس است .

در آخرین سال یعنی سال ۹۴، بالغ بر ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه‌ی حواله های صندوق مهر امام رضا]گشت که حتی در برخی از موارد موجبات زیارت رایگان فعال ترین افراد جلسه را در اردوی مشهد فراهم نموده است.