ثبت نام طرح‌های حمایتی از مجموعه جلسات معراج نور - معراج 16

شما می‌توانید هر زمان که بخواهید حمایت خود را متوقف نمایید. حمایت مالی شما زمانی که مستمر باشد ارزشمند خواهد بود؛ از این رو با نظم در پرداخت‌ها به بهبود عملکرد ارزش‌آفرین خود کمک کنید.