شست و شوی ظروف هیئت_شب ششم محرم1438_معراج15_هیئت جوانان معراج نور