شب هشتم رمضان به عشق امام رضا(ع) با بچه های گل- هیئت حاج آقا طاهری

IMG_۲۰۱۶۰۶۱۴_۰۳۱۰۳۱}