شب نهم رمضان به عشق ساقی کربلا – حرم سیدالکریم

IMG_۲۰۱۶۰۶۱۵_۰۳۱۵۰۷