سومین جلسه معراج 14 منزل اقای کریمی

سومین جلسه معراج 14 با حضور اقایان بیتانه،افسر طلا،شهرابی،ضرغامی،قلبی و بقیه مربیان جلسه photo_2016-07-01_00-57-10 photo_2016-07-01_00-57-11 photo_2016-07-01_00-57-12 (2) photo_2016-07-01_00-57-12 photo_2016-07-01_00-57-13 photo_2016-07-01_00-57-14 (2) photo_2016-07-01_00-57-14 photo_2016-07-01_00-57-15} else {