سخنرانی آقای رائفی پور


بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام

روز چهارشنبه دکتر علی اکبر رائفی پور در جمع قرآن آموزان نخبه مجموعه جلسات قرانی معراج نور به بررسی نقش دانش آموزان نخبه در اداره جامعه پرداختن که تصاویر این جلسه را در ذیل مشاهده میکنیم :