#حماسه ای دیگر از معراجیان جوان مومن و انقلابی راهپیمایی باشکوه و تماشایی 22بهمن_جلسه ی معراج 15 به صرف ناهار_و آب هویج بستنی_نماز جماعت