جلسه اولیا و مربیان معراج۱۴

جلسه ی اولیا و مربیان معراج ۱۴ با حضور جناب آقای هدایتی و دکتر بیکی در نمازخانه حلی۴ برگزار شد.