جلسات معراج ۱۵، ورزش و آش ، فوتبال،والیبال،پینگ پونگ،فوتبال دستی و …