از گروه 2 تیم عشاق حلی به عنوان سرگروه صعود کرد اینم سلفی شون بعد از صعود به عنوان سرگروه