اردوی کوهنوردی معراج۱۴

قبل از امتحانات ترم اول در آخرین جمعه پاییز اردوی کوهنوردی معراج۱۴ برگزار گردید.