اردوی زیارتی شاه عبدالعظیم حسنی_بانی آقای پیغمبردوست_به صرف افطاری و شام_ماه مبارک رمضان96_معراج15