باسلام خدمت دوستان

با موافقت مسئول محترم جلسات جناب آقای هدایتی مقرر گردید طی فرایندی اطلاعات مربوط به کسب و کار دوستان معراجی جهت معرفی و برنامه های آتی جمع آوری شود.

هر کدام از دوستان که مایل هستن کسب و کار خودشون رو به دیگر دوستان معرفی کنن می تونن اینجا اطلاعاتشون رو ثبت کنن تا پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز طی فرآیندی این اطلاعات از راه های ارتباطی جلسات در اختیار عموم قرار بگیرد.

توجه : هزینه ثبت نام در حال حاضر صرفا 5 هزارتومان می باشد که این هزینه مستقیما به حساب صندوق جلسه واریز و صرف امور مربوط به جلسه می شود.