مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

هیئت ولادت امام حسن (ع) – شستن ظروف هیئت – حضور در مقبره الشهدا