مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

شب ۲۳ ماه مبارک رمضان – مجلس احیای شب قدر – معراج ۱۴