مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

شب قدر – 23 ماه رمضان – حسینیه بیت الرقیه