مجموعه جلسات معراج نور جلسات فرهنگی ، قرآنی معراج نور

درگاه “ussd” برای مجموعه جلسات معراج راه اندازی شد

 

با هماهنگی های انجام شده ، “درگاه ussd” برای مجموعه جلسات معراج راه اندازی شد.

تنها با در اختیار داشتن شماره کارت و رمز دوم خود می توانید مبلغ مورد نظر خود را از طریق شماره گیری کد زیر واریز نمایید:

 

111379#*97*788*